FARSØ HAVE er en landskabsarkitektonisk virksomhed, der arbejder med det bymæsige som en haveomgivelse. Det er byen forstået som en natur - kunstig og kulturelt skabt - en vild, meditativ og uforudsigelig tilstand, der skal forstås, repræsenteres og dyrkes på denne byens egne præmisser.


FARSØ HAVE er en eksperimentel strategisk arkitektonisk praksis, der ønsker at udfordre sprog, præmisser og designmetoder i byudviklingen. FARSØ HAVE er stiftet af landskabsarkitekt Mads Farsø som en professionel ramme for denne vision: En alternativ metodisk tilgang til de danske by- og landskabsomgivelser, en art velfærdshaver i en uventet fremtid.


Landskabsbyen er FARSØ HAVEs begreb for nutidens (forstads)by, der ikke lader sig meningsfuldt definere ud fra diskurser om tæthed, bygninger og pladser men ud fra byens eftertragtede åbenhed, foranderlighed og bevægelse.


FARSØ HAVE er en dansk landskabsarkitektur, der arbejder aktivt med at inddrage nye medier i registrering og repræsentation, nytænke havehistorien og designprocessen i forhold til den specifikke bymæssige situation samt at sammentænke faglige modstillinger i nye projektmæssige synteser.

FARSØ HAVE

SØVÆNGET 15

DK-2770 KASTRUP


CVR 31 45 66 81

NORDEA BANK 2104 0722720598


kontakt FARSØ HAVE  +45 61 78 61 29   info(at)fhave.dk